неопетнен

неопетнен
неопетнѐн, , <-и>
прил immacolàto, senza màcchia

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • неопетнен — прил. неоцапан, незамърсен, неочернен прил. непорочен, неопорочен, неопозорен, невинен, чист, честен, почтен, неосквернен прил. девствен, недокоснат, непокътнат, нов, още неупотребяван, момински прил. непокварен, неподкупен …   Български синонимен речник

 • безукорен — прил. безупречен, безукоризнен, изряден, редовен, точен, прилежен, примерен, акуратен прил. съвестен, честен, почтен, неопетнен прил. отличен, съвършен, възхитителен прил. невинен прил. идеален, цял, пълен, безусловен, абсолютен, завършен …   Български синонимен речник

 • безукоризнен — прил. безупречен, безукорен, изряден, редовен, точен, прилежен, примерен, акуратен прил. съвестен, честен, почтен, неопетнен прил. отличен, съвършен, възхитителен …   Български синонимен речник

 • безупречен — прил. безукорен, безукоризнен, изряден, редовен, точен, прилежен, примерен, акуратен прил. съвестен, честен, почтен, неопетнен прил. невинен прил. отличен, съвършен, възхитителен прил. превъзходен …   Български синонимен речник

 • девствен — прил. целомъдрен прил. чист, непорочен, непокварен, неопетнен, нравствен, невинен прил. запазен, непокътнат, незасегнат прил. неопитен, неизпитан, нов, пръв прил. първобитен, предисторически, прастар, вековен прил. недоко …   Български синонимен речник

 • дете — същ. рожба, чедо, син, отроче, младенец, наследник същ. младеж, хлапе, хлапак, малък, малолетен същ. неопитен, неук, неузрял същ. наивен, доверчив същ. невинен, непокварен, чист, неопетнен същ. потомък, потомство, поколен …   Български синонимен речник

 • здрав — прил. як, крепък, силен, държелив, издръжлив, устойчив, непоколебим, жизнеспособен прил. запазен, невредим, неповреден, незасегнат, ненакърнен, непокътнат, ненакърним, недокоснат, цял, читав прил. солиден, твърд, набит, траен, плътен, стабилен,… …   Български синонимен речник

 • момински — прил. девствен, чист, неопетнен, недокоснат, непокътнат, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен …   Български синонимен речник

 • невинен — прил. невиновен, непровинен, оправдателен, извинителен, безгрешен прил. непорочен, чист, девствен, целомъдрен, неопетнен, непокварен, нравствен, чистонравен, запазен прил. детински, незлобив, простодушен, безобиден, чистосърдечен, добродушен,… …   Български синонимен речник

 • невиновен — прил. невинен, непровинен, оправдателен, извинителен, чист, неопетнен, няма вина, без вина …   Български синонимен речник

 • недокоснат — прил. непипнат, небарнат, непобутнат прил. запазен, ненакърнен, незасегнат, непокътнат прил. девствен, чист, неопетнен, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен, момински …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”